Peter Le

Xin chào

Hơn 10 năm làm việc trong môi trường phát triển web, tên miền, lưu trữ, đám mây và linux / unix. Tôi ở đây để giúp bạn giải quyết hầu hết các vấn đề về web và hệ thống.

Kinh nghiệm: Web backend, JavaScript, NodeJS, XML, PHP, MySQL, Unix, Linux, Windows*, Batch / Bash script, Domain Name System, API, Apache, Nginx, OP Cache, LiteSpeed, HA Proxy, Cluster, Virtualization, cPanel, Plesk, DirectAdmin, Webmin, ...

Không hỗ trợ các vấn đề liên quan đồ họa và web frontend.

Liên hệ

Dịch vụ

Fix lỗi website

Phát triển và sửa lỗi cho trang web của bạn.

Máy chủ web

Thiết lập, cài đặt và cấu hình máy chủ web.

Hệ thống

Cài đặt và cấu hình hệ thống, bao gồm ảo hóa, cụm.

API

Xây dựng API / REST API cho các dịch vụ của bạn.

Auto Data

Tự động lấy dữ liệu từ internet cho trang web của bạn.

Quản trị

Quản trị web, máy chủ, hệ thống của bạn.

Liên hệ

Điện thoại
0917264679
LINE / Telegram
nooplinux